Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

vanillenoire
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko - "Port pragnień"
vanillenoire
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viapierogiruskie pierogiruskie
vanillenoire
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaPaso Paso
vanillenoire
Musisz pokazać, że Ci zależy. Musisz pokazać, że tego chcesz. 
vanillenoire
5414 d926 500
Reposted fromszatanista szatanista viaThe1995 The1995
vanillenoire
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaThe1995 The1995
vanillenoire
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaThe1995 The1995
vanillenoire
Udało mi się tylko jedno. Pokochałem kogoś tak bardzo, całą moją złamaną duszą, wszystkim co mam.
— B.M.
Reposted fromspokodama spokodama viaThe1995 The1995

January 09 2018

vanillenoire
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaflyingheart flyingheart
vanillenoire
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viafreedomlover freedomlover
Bo się wkurwiam tym mocniej, im bardziej coś kocham.
Kuba Knap (via podpisano-akropka)
Reposted fromdivi divi viafreedomlover freedomlover
vanillenoire
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabanshe banshe

December 19 2017

vanillenoire
4668 2865
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
vanillenoire
9820 b9dc 500
Reposted fromkotowate kotowate viabadblood badblood
vanillenoire
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć; 
Nie wraca nic.
Reposted fromorchis orchis viabadblood badblood
vanillenoire
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viagive--me--love give--me--love
vanillenoire
6780 b63f
mhmhmmhmh 
3712 a648 500
Reposted fromdivi divi viamodalna modalna
vanillenoire
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl