Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

vanillenoire
9820 b9dc 500
Reposted fromkotowate kotowate viabadblood badblood
vanillenoire
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć; 
Nie wraca nic.
Reposted fromorchis orchis viabadblood badblood
vanillenoire
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viagive--me--love give--me--love
vanillenoire
6780 b63f
mhmhmmhmh 
3712 a648 500
Reposted fromdivi divi viakmj kmj
vanillenoire
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
vanillenoire
Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej osoby
— Loca
vanillenoire
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viaoutoflove outoflove
vanillenoire
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn

November 29 2017

vanillenoire
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszcze.
— Moje drzewko pomarańczowe
vanillenoire
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity
vanillenoire
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viagive--me--love give--me--love
vanillenoire
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.
vanillenoire
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
Reposted frompensieve pensieve viagive--me--love give--me--love
vanillenoire
Jeżeli On nie jest dla mnie, to kto jest?
— no kto?
Reposted frombesideyou besideyou viagive--me--love give--me--love
vanillenoire

Powieki są po to, żeby nie patrzeć,  jak  odchodzisz na zawsze
— Brodka
vanillenoire
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viagive--me--love give--me--love
vanillenoire
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viafckit fckit
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viapierogiruskie pierogiruskie
vanillenoire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl