Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

vanillenoire
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaznikajac znikajac
vanillenoire
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viawildgirl wildgirl
vanillenoire
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
vanillenoire
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamalaami malaami
vanillenoire
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viamalaami malaami
vanillenoire
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
vanillenoire
"Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkać i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie."
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości

June 04 2017

vanillenoire
vanillenoire
0823 1b9f
Reposted frommeem meem viamalaami malaami
2611 be2c 500
vanillenoire
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamalaami malaami
vanillenoire

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viawildgirl wildgirl
vanillenoire
Kolejna wiadomość bez odpowiedzi,
kolejny raz miałam nadzieję, że może wreszcie coś się zmieni...
— naiwna ja...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
vanillenoire
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
vanillenoire
vanillenoire
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viamiddlefinger1 middlefinger1
3936 453d
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamiddlefinger1 middlefinger1

March 21 2017

vanillenoire
vanillenoire
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey vianecropixie necropixie
vanillenoire
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife vianecropixie necropixie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl